آدرس لوکس فلز

کهریزک – مجید آباد – مجتمع صنعتی خلیج فارس – کوچه ۱۶ متری قشم – پلاک ۱